• Administratorem podanych danych osobowych jest Studio DESIGNIO, ul. 26 Kwietnia 69, 71-126 Szczecin, NIP: 8522379669.
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przedstawienia oferty przez Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez osobę fizyczną, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 • Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Zainteresowanego, mogą być:
  a) sam Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty i osoby fizyczne działający na zlecenie Administratora przy realizacji celu określonego w pkt 2 powyżej,
  b) podmioty zajmujące się administrowaniem stroną internetową Administratora.
 • Podane dane osobowe, będą przechowywane przez okres do 6 m-cy, chyba, że przed upływem tego terminu strony zawrą umowę, wówczas zasady przetwarzania danych osobowych będą odrębnie ujęte w jej treści,
 • Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby.
 • Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy wskazanej w punkcie 3.
 • Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty, z tym zastrzeżeniem, że Zainteresowany (nabyciem lokalu) nie jest zobowiązany do podawania dotyczących jego osoby danych osobowych (podanie danych jest dobrowolne), jednak konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości przygotowania i przedstawienia oferty.
 • Podane dane osobowe, mogą podlegać między innymi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym „profilowaniu”, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, co może mieć znaczenie dla osoby, której dane dotyczą poprzez przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania, polegające w szczególności na adresowaniu działań marketingowych Administratora i/lub pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 4 powyżej, bezpośrednio do osoby, której dane dotyczą.

Losowe projekty stron dla kancelarii

strona www dla adwokata
strona www dla radcy prawnego
strona www dla kancelarii adwokackiej
strona www dla kancelarii adwokackiej

Strona WWW dla kancelarii

tel.: +48 505 136 986
 • Responsywna strona www z CMS
 • Łatwe przeglądanie na smartfonach
 • Samodzielne wprowadzanie zmian treści
 • Unikalny projekt graficzny
 • Krótki termin realizacji
 • Atrakcyjna cena

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego. W przypadku chęci uzyskania odpowiedzi w trybie natychmiastowym zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Studio DESIGNIO, ul. 26 Kwietnia 69, 71-126 Szczecin, NIP: 8522379669. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

  Zapytanie można wysłać także bezpośrednio na: kontakt@stronadlakancelarii.pl

  Krótko o nas

  Nasza praca to jednocześnie pasja, którą nieustannie rozwijamy od ponad 11 lat, pogłębiając tym samym swoją wiedzę i szukając nowych rozwiązań, które pozwolą nam oraz naszym Klientom wyróżnić się na tle konkurencji.

  Świadczymy usługi dla osób prywatnych oraz firm, począwszy od tych najmniejszych, dopiero zaczynających swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej, a kończąc na dużych, rozwiniętych, posiadających ugruntowaną pozycję na rynku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu stron internetowych dla adwokatów, dostosowanych do urządzeń mobilnych oraz projektowaniu identyfikacji wizualnej dla kancelarii, a liczne zrealizowane projekty są tylko potwierdzeniem jakości naszych usług.

  Zapewniamy kompleksowe usługi takie jak: zaprojektowanie strony www dla kancelarii posiadającej unikalną grafikę oraz funkcjonalność ściśle dopasowaną do specyfiki danej działalności oraz wymagań Klienta czy też wykonanie identyfikacji wizualnej, w skład której wchodzi logo dla prawnika, wizytówka dla kancelarii, papier firmowego czy teczki. Wykonywane przez nas projekty są niepowtarzalne – nie korzystamy z gotowych szablonów lecz projektujemy grafikę od podstaw.